Logo for Villatjenesten

Det Kråkerøybaserte firmaet Villatjenesten hadde behov for en oppfriskning av sin logo, og en enkel visuell profil. Resultatet ble en veldig simpel – men virkningsfull – logo.

Logoen til Villatjenesten (illustrerer et sort hus med pipe, og en grønn avkrysningshake under) trykket på grovt papir med tekstur. Logoen til Villatjenesten (illustrerer et sort hus med pipe, og en grønn avkrysningshake under) plassert på et visittkort, hvor det ene er en del av en større bunke. Den visuelle profilen til Villatjenesten plassert på en bunke med papirark.