Logo for Din Mage

Din mage hadde behov for en helt ny logo til tjenesten som utvikles med mål om å hjelpe mennesker som sliter med plager som påvirkes av kosthold og livsstilsfaktorer.

Etter en kartleggingsprosess av kundens behov og forventninger endte vi opp et symbol bestående av initialene «DM». D-en representerer en mage, mens M-en representerer tarmsystemet, som ofte er en nøkkel i forbindelse med magerelaterte plager.

En hånd holder en smarttelefon hvis skjerm viser nettsiden til Din Mage. Flere papirark med skisser på logoen til Din mage. Den visuelle profilen til Din Mage plassert på et papirark.